تبلیغات
وبگاه اعضا کتابخانه ملی - معرفی وبگاه

کتابخانه ملی، برای همۀ اعضا
تاریخ:شنبه 12 آذر 1390-07:29 ب.ظ

معرفی وبگاه

این وبگاه محلی است برای بازتاب پیشنهادها و انتقادهای مراجعین و اعضای کتابخانه ملی، در رابطه با خدمات ارائه شده در کتابخانه. ما جمعی از اعضای کتابخانه ملی برآن شدیم تا با همکاری یکدیگر فضایی را برای بیان آسوده تر مشکلات و نظرات و خواسته های سایر دوستان فراهم آوریم. بنابراین هدف از راه اندازی وب گاه اعضای کتابخانه ملی تنها بیان نظرات و انتقادهای اعضا نسبت به امورات جاری در کتابخانه ملی است.
امیدواریم مسئولین محترم کتابخانه ملی نیز با سعه صدر و استقبالی که همواره از خود نشان داده اند، از این محل به مثابه درگاهی برای شنیدن گفته ها و نظرات اعضای کتابخانه بهره گیرند و مشکلات موجود با همکاری و
همیاری جمعی برطرف گردد.
این وبگاه، از نظرات همه افراد درباره خدمات و اقدامات کتابخانه ملی استقبال می کند.