تبلیغات
وبگاه اعضا کتابخانه ملی - عضویت در خبرنانه وبگاه

کتابخانه ملی، برای همۀ اعضا
تاریخ:---

عضویت در خبرنانه وبگاه

با سلام
درجهت تسهیل اطلاع رسانی به اعضای محترم و پیگیری درخواست های استفاده کننده گان از آخرین مطالبات ، خبرنامه این وبگاه تشکیل شد.
لذا خواهشمند است با عضویت در این خبر نامه با ما همکاری نمایید.Powered by WebGozar