تبلیغات
وبگاه اعضا کتابخانه ملی - اینجا پارکینگ کتابخانۀ ملی است!!!!!!

کتابخانه ملی، برای همۀ اعضا
تاریخ:دوشنبه 30 اردیبهشت 1392-02:53 ب.ظ

اینجا پارکینگ کتابخانۀ ملی است!!!!!!

 این تصاویر واقعی و مربوط به مسیر
بلوار کتابخانه ملی تا پارکینگ کتابخانه است!!!!

گویا مسولین امر کوچکترین ارزشی برای محققین و پژوهشگران قایل نیستند و  برای رفت آمد محقیقن راه مال رو در نظر گرفته شده است...
امروز 29 اردیبهشت سال 92


[http://www.aparat.com/v/epmhT]