تبلیغات
وبگاه اعضا کتابخانه ملی - وضعیت جاری امروز(1/2/1392 ساعت 11 صبح) در کتابخانۀ ملی

کتابخانه ملی، برای همۀ اعضا
تاریخ:یکشنبه 1 اردیبهشت 1392-03:45 ب.ظ

وضعیت جاری امروز(1/2/1392 ساعت 11 صبح) در کتابخانۀ ملی

•سیستم رزرو کتاب و امانت به شدت مختل می باشد؛ به طوری که بیش از 100 نفر در انتظار درخواست رزرو کتاب می باشند.
•شبکۀ اینترنت به شدت مختل می باشد و برای باز شدن هر سایت گاهاً تا 10 دقیقه می بایست منتظر بمانید. به طوری که زمان های قطعی بیشتر از زمان های اتصال به شبکه می باشد
•بوفه بنا بر نظر حراست تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد.
•تلفن های عمومی موجود در محوطۀ کتابخانه بنابر دلایل نامعلومی مدت ها است که قطع می باشد.
•پارکینگ کتابخانه ملی در وضعیت افتضاح و باتلاقی می باشد. از طرف دیگر با توجه به تخلیه مقدار زیادی سنگ در محوطه پارکینگ؛ عملاً نیمی از این فضای باتلاقی قابل استفاده نمی باشد.
•خیابان منتهی به کتابخانه بنا بر دلایل نا معلومی کنده شده و در وضعیت نا مطلوبی هفته ها است که رها شده. بعضاً ماشین ها درون گودال های ایجاد شده گیر می کنند.
•پیاده روی منتهای به کتابخانه ملی( که بدون مشکل و سالم بود!! ) چند روزی است که کنده شده و در همان وضعیت رها شده است.

این مجموعۀ مشاهدات یک مراجعه کننده به کتابخانۀ ملی می باشد.

نکته :  امیدواریم مسئولین مربوطه( سازمان اسناد و کتابخانه ملی، شهرداری ، سازمان نوسازی عباس آباد و ..) در صورت امکان برای آسایش استفاده کننده گان از کتابخانه ملی تصمیماتی را اتخاذ نمایند تا مراجعین به کتابخانه ملی در شرایط مساعد تری به امور آموزشی و پژوهشی بپردازند.