تبلیغات
وبگاه اعضا کتابخانه ملی - نکات جالبی دربارۀ کتابخانۀ ملی

کتابخانه ملی، برای همۀ اعضا
تاریخ:پنجشنبه 22 تیر 1391-07:30 ب.ظ

نکات جالبی دربارۀ کتابخانۀ ملی

از آنجاکه چند وقتی است که کتابخانه ملی با بنر هایی با عنوان «آیا می دانید؟»، اطلاعات محدود و مشخصی را درباره مجموعه کتابخانه ملی به مراجعین عرضه می دارد، ما نیز تصمیم گرفتیم که اطلاعات دیگری را که احتمالا در این تابلوهای نصب شده در محوطه کتابخانه هرگز به چشم نخواهد آمد، در این وب گاه ارائه کنیم.

  • آیا می دانید چند هزار جلد کتاب سال هاست که در بخش فهرست نویسی کتابخانه ملی معطل مانده است؟

  • آیا می دانید به طور میانگین، روزانه در کتابخانه ملی برای ورود و خروج و خوردن ناهار و چای و استراحت و رفتن به سرویس بهداشتی، چند بار باید از گیت های امنیتی عبور کنید؟


  • آیا می دانید که سرویس های بهداشتی کتابخانه ملی از سیستم تهویه برخوردار نیستند؟


  • آیا می دانید در کتابخانۀ ملی هنگام اذان ، به دلیل کوچک بودنِ نمازخانه، برای نماز خواندن باید در صف بیاستید؟


  • آیا میدانید که در بخش سرویس بهداشتی آقایان، تنها با ایستادن در فاصله چند متری از اطاقک سرویس ها به دلیل  خالی بودن زیر درب های آن، می توانید بفهمید که کسی در یک اطاقک حضور دارد یا نه؟!!!


  • آیا می دانید یک سالن از سالن های کتابخانه تخصصی( 1/4 از کل ظرفیت کتابخانۀ تخصصی ) به کتابخانه مجازی اختصاص یافته است، حال آنکه بازدیدکنندگان این سالن روزانه از چند نفر مراجعه کننده، بیشتر تجاوز نمی کند؟


  • آیا می دانید که چه تعداد چاله کوچک، متوسط و عمیق در بیابان های اطراف کتابخانه ملی که به عنوان پارکینگ استفاده می شود، وجود دارد؟


  • آیا می دانید در کتابخانه ملی تنها 8 سرویس بهداشتی برای آقایان و 8 سرویس بهداشتی برای خانم ها به ازای روزانه 900 تا 1500نفر بازدیدکننده وجود دارد؟