تبلیغات
وبگاه اعضا کتابخانه ملی - پاسخ دیوان عدالت اداری به اظهارات آقای دکتر صلاحی

کتابخانه ملی، برای همۀ اعضا
تاریخ:پنجشنبه 24 فروردین 1391-03:45 ب.ظ

پاسخ دیوان عدالت اداری به اظهارات آقای دکتر صلاحی


دیوان عدالت اداری در پی مصاحبه دکتر صلاحی با خبرگزاری فارس و ادعای ایشان در مورد اینکه آیین نامه کتابخانه ملی مربوط به سال 1387 بوده و فقط یک روز مورد انجام قرار گرفته و فردای تصویب، فسخ شده بوده است و در حقیقت دیوان عدالت اداری آیین نامه فسخ شده را ابطال کرده است، لایحه مشاور رئیس و مدیرکل حقوقی سازمان را که به تاریخ 11 بهمن ماه 1389 به دیوان عدالت ارسال گشته، منتشر کرده و قضاوت را به خوانندگان واگذار کرده است! بعبارت دیگر اگر بنا به گفته آقای صلاحی دیوان آیین نامه فسخ شده را ابطال کرده است، پس چرا مدیر کل حقوقی سازمان در بهمن ماه 1389 همچنان در حال دفاع از آیین نامه فسخ شده است؟!!!
متن کامل نامه دیوان عدالت اداری
بدین شرح است:
در پاسخ به اظهارات منتسب به آقای اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران مضمونا مبنی بر اینکه آیین‌نامه کتابخانه ملی که مربوط به سال 1387 بوده و فقط یک روز مورد انجام قرار گرفته بوده و فردای تصویب، این آیین‌نامه فسخ شده بوده است و دیوان عدالت اداری آنچه را که فسخ شده بوده ابطال کرده است بدون هر گونه توضیحی، نسخه‌ای از لایحه شماره 9266/89/ص مورخ 11 / 11 / 1389 مشاور رئیس سازمان و مدیر کل امور حقوقی و هماهنگی استانها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‌شود و تطبیق اظهارات منتسب به رئیس‌ محترم سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با مفاد لایحه سازمان مذکور را به قضاوت خوانندگان واگذار می‌نماید.
ضمنا نسخه‌ای از رای هیئت عومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 557مورخ 8 / 12 / 1390 که در خصوص موضوع صادر شده است جهت مزید آگاهی به ضمیمه ارسال می‌شود.