تبلیغات
وبگاه اعضا کتابخانه ملی - پارکینگ

کتابخانه ملی، برای همۀ اعضا
تاریخ:شنبه 12 آذر 1390-07:34 ب.ظ

پارکینگ

تصاویر زیر مربوط به پارکینگ کتابخانه ملی است و احتمالا چنانچه این فضا خالی از ماشین نمایش داده شود بعید است که کسی متوجه شود که این جا پارکینگ است. زمین خاکی یی که در حال حاضر به جای پارکینگ مورد استفاده قرار می گیرد از چنان چاله ها و گودال هایی برخوردار است که اگر حیوانات چارپا هم قصد عبور از آن کنند، شکستگی دست و پایشان چندان دور از انتظار نیست!
 نه تنها پستی و بلندی ها و گودال های مختلف زمین را ناهموار کرده است، بلکه نبود آسفالت و نیز بارندگی های مختلف منجر به فرو رفتگی زمین در بخش های مختلف زمین مزبور می شود. با اینحال چنانچه بتوانید جای خوبی در پارکینگ پیدا کنید و از سد گودال های آب و چاله ها و پستی و بلندی ها به سلامت بگذرید، باید مراقب باشید که یکباره سنگ بزرگی شما را غافلگیر نکند!
امید است که مسئولان محترم کتابخانه ملی با هماهنگی با شهرداری یا مسئولین اراضی مربوط، نسبت به آسفالت و بهبودی وضعیت پارکینگ اقدام کنند.